Sukdanan Sa Kapaspas

Monday, February 12, 2007

tPod

tPod: Tingog pod, 'ayoooo,tagbalay... may tawo diha....?' aron mapadayon ug maabiabi. :)

tig-punting

tig-punting taga-diin ang bisita

tig-ihap

tig-ihap kapila duawa ang atong tugkaran.